Công cụ làm việc cá nhânĐẠI SỨ QUÁN NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM TẠI NƯỚC CỘNG HOÀ BÔ-LI-VA VÊ-NÊ-XU-Ê-LA

ĐẠI SỨ QUÁN NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM
TẠI NƯỚC CỘNG HOÀ BÔ-LI-VA VÊ-NÊ-XU-Ê-LA


kiêm nhiệm

Cộng hòa Cô-lôm-bi-a và Cộng hòa Xu-ri-nam

 

TRỤ SỞ:
6ta Avenida entre 8va y 9na Transversal, Quinta El Cigarral,
Altamira, Chacao 1060-025 D.F, Caracas, Venezuela,
,

Tel         :  (+58) 212-6357402

Fax        :  (+58) 212-2647324

Email    :  embavive@yahoo.com.vn; vnemb.venezuela@yahoo.com; caracas@mofa.gov.vn

Websitehttp://www.vietnamembassy-venezuela.org/

 

GIỜ LÀM VIỆC:

Thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8.00 đến 12.00 và từ 13.00 đến 17.00
 
LỊCH TIẾP KHÁCH LÃNH SỰ:

Thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu: Từ 9.00 đến 12.00

 

DANH SÁCH CÁN BỘ :

1/ Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền NGÔ TIẾN DŨNG

ĐTCQ (máy lẻ): 225;

    Phu nhân TRƯƠNG THANH THỦY

2/ Bí thư thứ Nhất/Lãnh sự NGUYỄN NHƯ THÙY

ĐTCQ (máy lẻ): 206;

3/ Bí thư thứ Hai HOÀNG TUẤN ANH

ĐTCQ (máy lẻ): 201;

4/ Tùy viên Kinh tế-Thương mại KHỔNG THANH PHONG

ĐTCQ (máy lẻ): 204;

5/ Tùy viên Ngoại giao ĐOÀN TUẤN MINH

ĐTCQ (máy lẻ): 210;

6/  Nhân viên LÊ MINH TUẤN

*Đường dây nóng bảo hộ công dân: 

Bí thư Thư nhất Nguyễn Như Thùy+58 414 3368889  
Phòng Tùy viên Quốc phòng

Quinta Mamabiba, Avenida Tropical,
Urbanización La Floresta, Chacao, Caracas, Venezuela.

Tel:  (+58) 212-2847738; Fax: (+58) 212-2848454

7/ Tùy viên Quốc phòng LÊ QUANG LONG

8/ Trợ lý Tùy viên Quốc phòng LÊ CÔNG TIẾN

                     
 

------------------------------------

 

TÓM TẮT TIỂU SỬ
 ÔNG NGÔ TIẾN DŨNG
ĐẠI SỨ ĐẶC MỆNH TOÀN QUYỀN
NƯỚC CỘNG HOÀ XHCN VIỆT NAM
TẠI NƯỚC CỘNG HOÀ BÔ-LI-VA VÊ-NÊ-XU-Ê-LA

 Họ và tên:                      NGÔ TIẾN DŨNG
Ngày tháng năm sinh:     24/9/1960
Nơi sinh:                          Hà Nam - Việt Nam
Trình độ học vấn:            Thạc sỹ về Quan hệ Quốc tế.
Ngoại ngữ:                      Anh, Tây Ban Nha và Pháp.
Tình trạng hôn nhân:       Đã kết hôn.

 

1978-1980:        Phục vụ trong QĐND Việt Nam.

1980-1984:        Cử nhân Đại học Ngoại giao, Hà Nội, Việt Nam.

1985-1987:        Cán bộ Tạp chí “Le Courrier du Vietnam”  và

                          Học viện Quan hệ Quốc tế, Bộ Ngoại giao.

1987-1994:       Cử nhân và Thạc sĩ về Quan hệ Chính trị Quốc tế tại Học viện QHQT, La Habana, Cuba.

1998-2001:        Bí thư thứ 3, Đại sứ quán Việt Nam tại CH Pháp.

2002-2004:       Trưởng phòng, Trợ lý Vụ trưởng, Vụ Châu Âu II, Bộ Ngoại giao.

2004-2006:        Phó Vụ trưởng, Vụ Châu Âu II, Bộ Ngoại giao.

2006-2009:      Tham tán Công sứ, Người thứ 2, Đại sứ quán

                         Việt Nam tại Liên bang Mexico.

2009-5/2012:     Phó Vụ trưởng Vụ Châu Âu, Bộ Ngoại giao.

6/2012-nay:       Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước CHXHCN

                          Việt Nam tại CH Bô-li-va Vê-nê-xu-ê-la, kiêm nhiệm CH Cô-lôm-bi-a và CH Xu-ri-nam.

 

 

Tạo bởi tungph
Cập nhật 31-03-2016