Công cụ làm việc cá nhânThông tin của Bộ Ngoại giao về cuộc họp Vòng III Nhóm Công tác hỗn hợp Việt Nam – Vatican

MOFA 24/2/2012

Thực hiện thỏa thuận giữa hai bên tại Cuộc họp Vòng II Nhóm Công tác hỗn hợp Việt Nam – Vatican tại Vatican tháng 6/2010, Cuộc họp Vòng III Nhóm Công tác hỗn hợp Việt Nam – Vatican sẽ được tổ chức trong các ngày 27 và 28/02/2012 tại Hà Nội nhằm trao đổi các vấn đề liên quan đến quan hệ Việt Nam – Vatican.

Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn làm Trưởng đoàn, Đoàn Tòa thánh Vatican do Thứ trưởng Ngoại giao Ettore Balestrero làm Trưởng đoàn.