Công cụ làm việc cá nhânTổng thống nước Cộng hòa Chi-lê sẽ thăm chính thức Việt Nam

 THÔNG CÁO CỦA BỘ NGOẠI GIAO


Nhận lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Trương Tấn Sang, Tổng thống nước Cộng hòa Chi-lê (República de Chile) Xê-bát-xti-an Pi-nhê-ra Ê-chê-ni-kê (Sebastian Pinera Echenique) và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 21 – 25/3/2012.

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2012